,,Vedomé vedenie, vedie k vyššiemu vedomiu"

Vedeli ste o tom, že Vaše vedomie má určité stupne alebo levely?
Viete na akej úrovni Vášho vedomia sa nachádzate?
Viete vedome pracovať so svojou mysľou ? 

 Vedomie je zložkou osobnosti každého z nás, je to naše vnútorné prežívanie a je to aj ten hlas, ktorý sa s Nami rozpráva počas celého dňa.

SME TO MY, NAŠA PRAVÁ POZITÍVNA PODSTATA. 


Prečo by sme mali pracovať na našom VEDOMÍ? Pretože….

Náš mozog má sklon udržovať nás na nižších úrovniach vedomia.

Žijem v neustálom šťastí?  Aj keď si myslíte, že to možné je, aj keď si myslíte, že to možné nie je, v oboch prípadoch máte pravdu. 

Vaša myseľ je skvele naprogramovaná už od útleho detstva, školským systémom a všetkými zážitkami počas nášho života. 

Záleží nám na našom zdraví? Akým spôsobom čistíme naše emocionálne bloky ? 

O TOMTO VŠETKOM JE VEDOMÉ VEDENIE....

VEDOMÉ VEDENIE má dva významy. Vedomá vedomosť o tom,  ako mi vie moje vedomie pomáhať v živote a vedenie, ako moje nasmerovanie k vyšším úrovniam.

Dve možnosti vedomého vedenia

ONLINE VEDOMÉ VEDENIE  99 €

VEDOMÉ VEDENIE OSOBNE      150 €

VEDOMÉ VEDENIE je pre ľudí s otvorenou mysľou, PRED ABSOLVOVANÍM JE potrebné ABSOLVOVAŤ TELEFONÁT S KRÁTKOU KONZULTÁCIOU. Konzultácie sa plánujú v horizonte 

2 týždňov, v najbližšom období sú termíny obsadené.


Ako sa na konzultáciu prihlásim? Úplne jednoducho, zavolám na 0908 592 526.