,,Vedomé vedenie, vedie k vyššiemu vedomiu"

Vedeli ste o tom, že Vaše vedomie má určité stupne alebo levely?
Viete na akej úrovni Vášho vedomia sa nachádzate?
Viete vedome pracovať so svojou mysľou ? 

Vedomie je zložkou osobnosti každého z nás, je to naše vnútorné prežívanie. 

SME TO MY, NAŠA PRAVÁ POZITÍVNA PODSTATA. 

Prečo by sme mali pracovať na našom VEDOMÍ? Pretože:

Náš mozog má sklon udržiavať nás na nižších úrovniach vedomia.
Žijem v neustálom šťastí?  Aj keď si myslíte, že to možné je, aj keď si myslíte, že to možné nie je, v oboch prípadoch máte pravdu. 
Vaša myseľ je skvele naprogramovaná už od útleho detstva, školským systémom a všetkými zážitkami počas nášho života. 
Záleží nám na našom zdraví? Akým spôsobom čistíme naše emocionálne bloky ? 

O TOMTO VŠETKOM JE VEDOMÉ VEDENIE....

VEDOMÉ VEDENIE má dva významy. Vedomá vedomosť o tom,  ako mi vie moje vedomie pomáhať v živote a vedenie, ako moje nasmerovanie k vyšším úrovniam.

K ČOMU VÁM KONZULTÁCIA POMÔŽE?

  • Pomôže Vám najmä pochopiť seba samého, ako bytosť.
  • Zistíte na ktorej úrovni vedomia sa aktuálne nachádzate.
  • Zistíte ako sa dostať a udržiavať na vyšších úrovniach vedomia.
  • Naučíte sa, ako zmeniť Vaše negatívne presvedčenia a vzorce správania, a ako naprogramovať nové postoje, ktoré budú pre Vás prospešné.
  • Získate nové pohľady na svoj život, osobnosť, zdravie, vzťahy a udalosti, ktoré sa Vám niekedy stali. 

Uvedomíte si, že ak začnete premenu svojho vnútra, budete mať šťastný a harmonický život vo všetkých ohľadoch, od vzťahov až po úspešnú kariéru.


ČO osobné konzultácie Vedomého Vedenia prinášajú?

Vám prinášajú uvedomenie, kto v skutočnosti ste. Prídete na to, čo Vás robí v skutočnosti šťastným. Budete sa vedieť rozhodnúť v akejkoľvek zložitej situácii, v ktorej sa v živote nachádzate. Spoločne prídeme na to, čo je hlavným cieľom Vášho života. Odhalíte na akom stupni vedomia sa nachádzate. Spoznáte akým spôsobom s ním viete pracovať. Nájdete príčinu Vašej choroby a budete vedieť zaujať svoj vlastný postoj smerom k nej.

Otvárame možnosti pre Vás sa zúčastniť ročnej alebo základnej polročnej akadémie, ktorá Vám prinesie úplné poznanie. AKADÉMIA bude pozostávať z 12 CELKOV (trvanie 8 hod. ) V prvom polroku je obsiahnuté všetko, kde ľudia mávajú zvyčajne bloky a je zaručený posun vo Vašom vedomí. Všetko je na báze racionálnych uvedomení.

Dve možnosti vedomého vedenia

ONLINE VEDOMÉ VEDENIE  99 €

VEDOMÉ VEDENIE OSOBNE      150 €

VEDOMÉ VEDENIE je pre ľudí s otvorenou mysľou, PRED ABSOLVOVANÍM JE potrebné ABSOLVOVAŤ TELEFONÁT S KRÁTKOU KONZULTÁCIOU. Konzultácie sa plánujú v horizonte 

2 týždňov, v najbližšom období sú termíny obsadené.

Ako sa na konzultáciu prihlásim? Úplne jednoducho,     zavolám na 0908 592 526.

POLROČNÁ AKADÉMIA