Vaše komplexné balíky

Ste na správnom mieste

Jedinečné balíky pre Vašu firmu

Možnosť napredovania a vzdelávania  podľa Vášho času a možností

1. BALÍK HODNÔT

 1. MODUL- Ako prekonať svoj strach (3 hodiny) 
 2. Koučing na zbavenie sa strachu (1 hodina)
 3. MODUL- Prepojenie s Vašou vnútornou motiváciou (3 hodiny)
 4. Koučing - Hľadanie vnútornej motivácie (1 hodina)
 5. MODUL - Hodnoty, presvedčenia a proces, v ktorom sa nachádzam (3 hodiny)
 6. Koučing - Nasleduj svoje hodnoty (1 hodina)
 7. MODUL- MIND MAPING- Vytváranie si systému v živote, vytvorenie svojho akčného plánu (3 hodiny) 
 8. Koučing - Moj akčný plán (1 hodina) 
 9. Darček po absolvovaní 
 10. Špeciálny certifikát od GOLDEN ROPE ACADEMY
 11. Vaša komplexná transformácia

Osobný prístup kouča a lektora, v skupinách maximálne 10 osôb. Lekcie a koučingy prisposobené Vášmu času. 

CENA BALÍKU JE LEN               299 € (16 hod.)

PRIHLÁSENIE TU : 


2. BALÍK SILA EMÓCIÍ 

 • MODUL - Úžasná sila emócií (3 hodny)

 • Koučing - Zvládanie svojich emócií (1 hodina)
 • MODUL - Čo vieme o empatii (3 hodny)
 • Koučing - nadobudnutie sebaistoty (1 hodina)
 • MODUL - Sebakoučing (3 hodiny)
 • MODUL - Znovuzískanie osobnej sily (3 hodiny)
 • Koučing - Sebaprijatie (1 hodina)
 • MODUL - Spoznávaj vlastné limity (3 hodiny)
 • Koučing - Radosť v živote (1 hodina) 
 • Darček a certifikát po absolvovaní kurzuČo získam, keď si rozbalím balík?


 • získam harmóniu a zladím sa so sebou samým 
 • naučím sa riešiť záťažové situácie v živote
 • posilním svoje odhodlanie
 • cieľom je premiestniť svoje konanie z rozumu do svojho srdca
 • hodnotné lekcie sebarozvoja
 • prehĺbite svoje uvedomenie 
 • prevezmete zodpovednosť za svoj život

CENA BALÍKU JE LEN 289 € (19 hodín)

PRILÁSENIE TU:


3.BALÍK ROZTOČ SVOJ BIZNIS

· Modul - Môj biznis plán (3 hodiny)

· Modul - Ako robiť to, čo ma skutočne baví? (3 hodiny)

· Modul - Ako vytrvať? (3 hodiny)

· Modul - Aké kroky podniknem v 21. storočí? (3 hodiny)

· Modul - Stanovovanie a plnenie svojich cieľov (3 hodiny)

· Koučing - Stanovenie biznis plánu (1 hodina)

· Koučing - Posilnenie sebadôvery ( 1 hodina)

· Koučing - Vytrvalosť ( 1 hodina)

CENA BALÍKU JE LEN 299 € (18 hodín)

 4.BALÍK PREDAJ HROU

· Modul - Majstrovstvo telefonovania (3 hodiny)

 

· Modul - Ako využiť EQ pri predaji (3 hodiny)

 

· Modul - Ťah na bránku - Vystihni moment predaja (3 hodiny)

 

· Modul - Využitie námietok vo svoj prospech (3 hodiny)

 

· Tréning TELEFONOVANIA s profi mentorom (3 hodiny)

· Tréning predaja (3 hodiny)

· Koučing na zbavenie strachov z telefonovania a z predaja (1 hodina)

CENA BALÍKU JE 399 € ( 19 hodín)


5. BALÍK SPRÁVNY VODCA

• Modul - Efektívna komunikácia (3 hodiny)

 

• Modul - Budovanie, delegovanie a vedenie tímov (3 hodiny)

 

• Modul - Riešenie problémov a konfliktných situácií (3 hodiny)

 

• Modul - Časový management - TIMEMANAGEMENT (3 hodiny)

 

• Modul - Stres management (3 hodiny)

 

• Modul - Spôsob zdravého sebapresadenia (3 hodiny)

 

• Modul - Rokovanie a vyjednávanie (3 hodiny)

 

• Modul - Prezentačné zručnosti (3 hodiny)

 

• Tréning komunikačných zručností (3 hodiny)

• Tréning zdravého presadenia sa v komunikácii (3 hodiny)

Praktický tréning so spätnou väzbou (2 hodiny)

CENA BALÍKU JE 599 € ( 32 hodín )6. BALÍK OVLÁDAJTE SVOJ MOZOG - ŠTUDENTI

· Modul - Školenie pamäte (2 hodiny)

 · Modul - Skúška za pár dní (2 hodiny)

· Modul - Naučte sa čokoľvek (2 hodiny)

· Modul - Manipulácia svojej mysle (2 hodiny)

· Modul - Nájdi svoj skutočný talent (2 hodiny)

· Modul - Zarábaj počas štúdia (2 hodiny)

 
 • Koučing na objavenie svojho potenciálu (1 hodina)

CENA BALÍKU JE 149 € (13 hoodín)


7.BALÍK ZVÝŠENIA SVOJEJ EFEKTIVITY

· Modul- Zvýšenie svojej aktivity (2 hodiny)

· Modul - Efektivita pri práci (2 hodiny)

· Modul - Ako vyhrať pohovor alebo víťaziť pri výberovom konaní (2 hodiny)

· Modul - Zvýšenie výsledkov pri práci (2 hodiny)

· Modul - Získanie tých správnych pracovných návykov (2 hodiny)

· Modul - Ako pracovať v efektívnom tíme (2 hodiny)

· Modul - Pohotové reakcie a rýchle myslenie, akčné rozhodovanie (2 hodiny)

· Výcvik správnych návykov (2 hodiny)

· Koučing (1 hodina)

CENA BALÍKU JE 199 € (17 hodín)