GOLDEN ROPE ACADEMY

Motivácia podnikať v tejto oblasti pochádza z túžby pomáhať ľuďom nachádzať vlastné smerovanie v živote. Zvyšujeme firmám a spoločnostiam svoje zisky vzdelávaním manažérov a vyššie postavených pracovníkov.  

Váš úspech je pre nás motiváciou

Lano je viacero vlákien spojených do jedného celku s cieľom zvýšiť silu. Každý jednotlivec a jeho sebapremena vytvára zmysluplnejší celok a zvyšujeme spoločne silu pozitivizmu vo svete. Lano je aj symbolom pomoci, ktoré vieme podávať ďalej. Akadémia organizuje a realizuje konferencie, školenia, workshopy, coachingy, motivačné dovolenky a teambuildingy. 

Hlavným predmetom podnikania GOLDEN ROPE ACADEMY  je vzdelávacia  a zážitková činnosť. Naším prioritným cieľom je prispievať k mimoškolskému modernému vzdelávaniu

Akadémia odkrýva:

- racionálno - duchovné súvislosti života

- využíva techniky, ktoré prinášajú vnútornú harmóniu a rozšírenie vedomia

- odhaľuje to, čo presahuje čisto rozumové a analytické myslenie

- sprostredkuje osobnostný rast jednotlivca z hlbšieho hľadiskaZakladateľka spoločnosti

Zakladateľkou Golden Rope Academy je Mgr. Nina Körmöczi. 

Je uznávanou odborníčkou v oblasti osobnostného rozvoja a v rozvíjaní osobného potenciálu. Osobnostnému rastu, školeniam, tréningom, osobným a skupinovým koučingom sa venuje už niekoľko rokov. Momentálne spolupracuje s niekoľkými spoločnosťami a zabezpečuje komplexnú AKADÉMIU VZDELÁVANIA.

 Vyštudovala politológiu v Nitre, pracovala v nadnárodnej spoločnosti  ako líder, kouč, školiteľ a riaditeľ. Predtým sa venovala profesionálnym tréningom telefonovania v telekomunikačnej oblasti. 

Ročne organizuje niekoľko prednášok, školení osobnostného rozvoja, úzko spolupracuje s firmami aj nadnárodného charakteru

Jej hlavným poslaním je pomáhať ľuďom objavovať ich vlastný potenciál a pomáhať im nachádzať ich vlastné smerovanie.

Motto: ,,Naše šťastie je na opačnej strane nášho strachu."

 Adrián Körmöczi  - Chief exucutive officer of GRA


 Lektor v oblasti športu a zdravej výživy, naturálny kulturista. Realizuje školenia v oblasti cvičenia, zdravého životného štýlu, nájdenia psychického a fyzického balansu v živote, ako aj školenia o úspechu a osobnosti.

V Akadémii Golden Rope sa venuje organizácii školení, eventov, konferencií na medzinárodnej ako aj regionálnej úrovni.  

Má za sebou úspechy ako napríklad:

  • Vicemajster sveta 2015 v NATURÁLNEJ KULTURISTIKE . 
  •  Vicemajster SVK v kategórii Physique. 
  • Víťaz nominácie na Majstrovstvá sveta 2015. 
  •  Víťaz MISS UNIVERSE v Denveri v USA v niekoľkých kategóriach. 
  • ABSOLÚTNY VÍŤAZ Nominácii SLovenska na Majstrovstvá sveta 2016