Ročná akadémia

Ročné štúdium je pokračovanie v 12-tich blokoch a je už aktívnou prácou so svojim vedomím a podvedomím. Tieto metódy, praktické návody, ktoré budete využívať sú vybrané pre zaneprázdnených ľudí. Nebudú Vás nijak obmedzovať vo Vašom zabehnutom živote. Vstúpia s Vami do Vašich životných situácií. Pochopíte, že svojim najdôležitejším učiteľom zostávate Vy sami. Postupne budete nachádzať vystupňované uspokojenie. Budete poznať slobodu, po ktorej ste vždy túžili. Zo života sa začnete tešiť na všetkých úrovniach. Uvoľníte v sebe viac energie. Každý stupeň otvára dvere k bohatšiemu životu. Prakticky budete spoznávať Vaše návykové vzorce a odstraňovať ich, aby ste sa na vyšších úrovniach udržiavali, čo najdlhšie. Návykové vzorce nám dávajú putá na náš život a my by sme sa mali vedieť oslobodiť a uvoľniť. Budete trénovať to, akým spôsobom sa stať pozorovateľom a emočne nezaujatým členom spoločnosti. Načo je to dobré? Čím viac sa budete vedieť oslobodiť od emócií, tým uvoľnenejšie sa budete cítiť. Úloha pozorovateľa Vám pomáha k maximálnemu rastu.

V NAŠICH ŽIVOTOCH BUDEME POSTUPOVAŤ VPRED BEZ TOHO, aby sme sa z niektorých situácií sťahovali. Využívame metódy, prostredníctvom , ktorých dosiahnete to, čo vo vašom živote chcete. Napríklad ak sa necítite dobre vo vašom partnerskom vzťahu, alebo Vás vyvádzajú z rovnováhy Vaše pracovné záležitosti môžete na to využiť konkrétne metódy, ktoré sa postupne naučíme. Naučíme sa, ako sa zachrániť ak sa nachádzame v záplave negatívnych emócií. Postupne dosiahnete istoty, že ste svojimi pánmi aj napriek tomu, že pracujete pod niekým. Cieľom akadémie Vyššieho Vedomia je oslobodenie sa od nezmyselnej hry nášho spoločenského systému. Naučiť sa v ňom reálne fungovať bez toho, aby Vám to spôsobovalo stres. Odlíšite to, kým v skutočnosti ste a uvedomíte si aj to, kto nie ste. Odhalíte svoju falošnú predstavu o sebe samom. A ako toto všetko využiť v oblastí detí? Ako viem toto nadobudnuté vedomie posunúť ďalej? Je to vôbec možné? V ročnej akadémii sa naučíte, akým spôsobom toto posolstvo je možné šíriť. A taktiež si prejdeme to, ako vychovávať naše deti k vyššiemu vedomiu. Týmto spôsobom po Vašom prebudení budeme vedieť šíriť myšlienku Vyššieho Vedomia ďalej.

Konečne je na svete program, ktorý Vám na racionálnej úrovni priblíži ako funguje intuícia, ako viete nadobudnúť stav vyššieho vedomia prostredníctvom Vašich uvedomení. Cieľom je, aby ste si svoj názor na život porovnali s vedomým vedením.



POLROČNÁ AKADÉMIA
 1. POCIT BEZPEČIA - STRACH - EGO
 2. SEXUALITA - VNÍMANIE OKOLIA - ZMYSLOVÉ VNÍMANIE VS. NAŠA MYSEĽ
 3. MOC - ÚSPECH- PROSPERITA
 4. LÁSKA - VZŤAHY - KOMUNIKÁCIA
 5. HOJNOSŤ - BOHATSTVO - PRÍŤAŽLIVOSŤ
 6. VEDOMÉ VNÍMANIE - VEDOMIE -ŠŤASTIE

ROČNÁ AKADÉMIA

 1. VYSOKÉ VEDOMIE - ZMYSEL ŽIVOTA, PREČO SOM TU
 2. METÓDY NA POSTUP K VYŠŠIEMU VEDOMIU
 3. NÁVYKOVÉ VZORCE A ICH ODSTRAŇOVANIE
 4. POZOROVATEĽ - BYŤ SÁM SEBOU
 5. FALOŠNÁ PREDSTAVA KTO SOM
 6. VEDOMIE A DETI