VIAC AKO 100 DRUHOV ŠKOLENÍ

Len aktivitou dosiahnete dobrý pocit a následne aj motiváciu posúvať sa ďalej...

Vyberte si to, čo práve potrebujete...

 •  Zbavenie sa strachu z odmietnutia 
 • Efektívna sebamotivácia
 • PODSTATA budovania vzťahov 
 • Ako pôsobiť na ľudí a získať si ich priazeň 
 • Argumentácie a otočenie negatív na pozitíva 
 • Zmysel menného zoznamu v živote 
 • Vedenie spolupracovníkov 
 • Zákony osobného rastu 
 • Komunikačné zručnosti 
 • Ako byť správny líder 
 • O úspechu 
 • Timemanagement 
 • Správne rozloženie svojej energie 
 • Predaj kariéry 
 • Získavanie nových spolupracovníkov 
 • Zapracovanie nových spolupracovníkov 
 • Radosť a motivácia z úspešného predaja 
 • Motivácia k činnosti 
 • Zavedenie koučovacej kultúry do tímov
 • Prezentačné zručnosti 
 • Manažérske zručnosti 1, 2 
 • Štruktúra predaja 
 • Kvality profesionála 
 • Správne budovanie kolektívov a tímov 
 • Zodpovednosť managera 
 • Dosahovanie cieľov 
 • Konaj ako rodený obchodník 
 • Efektívna komunikácia 
 • Budovanie a vedenie tímu 
 • Riešenie problémových a konfliktných situácií 
 • Časový manažment - Time manažment 
 • Manažment stresu - Stres manažment  
 • Spôsob zdravého seba presadenia 
 • Rokovanie a vyjednávanie
 • Management 
 • MLM MARKETING a jeho výhody
 • Finančná gramotnosť  
 • Plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov 
 • Marketingová komunikácia 
 • Strategické riadenie predaja 
 • Zavedenie koučovacej kultúry do tímov
 • Vyžarovanie a impression management ( Sila prvého dojmu)
 • Štýl práce a kreativita 
 • Tímová  spolupráca
 • Rozvoj analytického myslenia
 • Majstrovstvo telefonovania 
 • EQ - Emočná inteligencia
 • Ťah na bránku - Okamih predaja 
 • Rozpoznanie nákupných signálov pri predaji
 • Zvýšenie svojej aktivity 
 • Efektivita pri práci 
 • Ako vyhrať pohovor alebo víťaziť pri výberovom konaní
 • Zvýšenie výsledkov pri práci 
 • Získanie správnych pracovných návykov 
 • Ako pracovať v efektívnom tíme 
 • Pohotové reakcie a rýchle myslenie 
 • Akčné rozhodovanie 
 • Výcvik správnych návykov
 • Získaj svoju sebaistotu 
 • Prechod od mysle k rozumu
 • Pozitívne myslenie verzus pozitívne vedenie
 • Stanovovanie a dosahovanie cieľov 
 • Sebauvedomenie a sebavedomie
 • Ako zvýšiť svoju sebaistotu 
 • Zlepšenie si svojich vzťahov 
 • Život s radosťou 
 • Sila mysle
 • Ako prekonať svoj strach
 • Prepojenie s vnútornou motiváciou 
 • Hodnoty, presvedčenia, proces v ktorom sa nachádzam 
 • Nasleduj svoje hodnoty
 • MIND MAPING - Vytváranie si systému v živote, vytvorenie svojho akčného plánu
 • Úžasná sila emócií 
 • Čo vieme o empatii 
 • Sebakoučing 
 • Znovuzískanie osobnej sily 
 • Sebaprijatie 
 • Spoznávaj vlastné limity Modul - Využitie námietok vo svoj prospech 
 • Tréning predaja
 • Spôsob zdravého sebapresadenia 
 • Rokovanie a vyjednávanie 
 • Prezentačné zručnosti 
 • Školenie pamäte 
 • Manipulácia svojej mysle 
 • Nájdi svoj skutočný talent 
 • Návyky úspešných ľudí 
 • Mentoring a jeho podstata
 • Facebook efekt 
 • Emočný marketing
 • Rozhodnutie na dosah 
 • Tvorivá predstavivosť 
 • Duchovné zákony 
 • Ovládaj svoje podvedomie 
 • Identifikácia samého seba 
 • Začnime efektívne konať 
 • Kariérne poradenstvo 
 • Kompetencie sebauvedomenia

A množstvo iných tém...........